Παράλλαξη

Ο όρος παράλλαξη (parallax) γενικά σημαίνει παραλλαγή ή τροποποίηση. Όμως απαντάται και με διαφορετικές έννοιες όπως και : Παράλλαξη (οπτική): Η αλλαγή της θέσης δύο στατικών σημείων, που οφείλεται στην κίνηση του παρατηρητή

Χρήση αισθητήρα αναγνώρισης θέσης, σκελετού, αρθρώσεων και κεφαλής του παρατηρητή και μεταβολή τους με την κίνηση του παρατηρητή.

Αρχικό έργο σε επίπεδα Γ. Μαμαλίγκα.

 

Ο όρος παράλλαξη (parallax) γενικά σημαίνει παραλλαγή ή τροποποίηση. Όμως απαντάται και με διαφορετικές έννοιες όπως και : Παράλλαξη (οπτική): Η αλλαγή της θέσης δύο στατικών σημείων, που οφείλεται στην κίνηση του παρατηρητή

Χρήση αισθητήρα αναγνώρισης θέσης, σκελετού, αρθρώσεων και κεφαλής του παρατηρητή και μεταβολή τους με την κίνηση του παρατηρητή.

Αρχικό έργο σε επίπεδα Γ. Μαμαλίγκα.

 

άλλες εφαρμογές

στην επόμενη καρτέλλα υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες υλοποιούν διαφορετικές διαδράσεις και χρησιμοποιούνται σε παρόμοια installations

άλλοι πειραματισμοί με τον αισθητήρα

Με χρήση του αισθητήρα 3d scanner είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε κάθε σημείο point - cloud κάθε άρθρωση από τον σκελετό μέχρι 4 χρηστών. Μερικές δοκιμές σε διαδράσεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σε νέα διαδραστικά art installations :

αναγνώριση σκελετού με δοκιμή σε εικονικό παιχνίδι

δοκιμή σε διαδραστικό παιχνίδι

 

αναγνώριση αρθρώσεων #2

πείραμα για διάδραση σιλλουέτας, νόμοι φυσικής