διαδραστικοί ιστοί

Γνέφοντας διαδικτυακούς διαδραστικούς ιστούς με διάδραση μέσω της κάμεράς σας δημιουργώντας κάθε λογής εικόνες.

Επιτρέψτε κατ΄αρχάς στην ιστοσελίδα να χρησιμοποιήσει την κάμερά σας απαντώντας καταφατικά στην ερώτηση του φυλλομετρητή σας και είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε κάθε είδους μαγευτικές εικόνες, λουλούδια, abstract meshes και σε ότι άλλο σας οδηγήσει η φαντασία σας.

Δείξτε την παλάμη σας στην κάμερα, και στη συνέχεια κλείστε την σαν γροθιά. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε κουνόντας τη γροθιά σας αργά ή γρήγορα σε κάθε κατεύθυνση. Πειραματισθείτε με ταχύτερες ή πιο νωχελικές κινήσεις της γροθιάς σας. Κρατώντας για κάποιο διάστημα την γροθιά σας στατική, συσσωρεύετε ενέργεια στον ιστό σας ο οποίος με αυτό τον τρόπο συμπυκνώνεται, ενώ οι γρήγορες για παράδειγμα κυκλικές κινήσεις, θα χαλαρώσουν τη δομή του ιστού και θα τον θέσουν σε κάποιου είδους τροχιά γύρω από τη γροθιά σας. Όσο η γροθιά σας πλησιάζει στην οθόνη, η αδιαφάνεια του ιστού σας μεγαλώνει. Αντίστοιχα απομακρύνοντάς την, κάνετε ιστούς αδιαφανείς.

Με ένα κλίκ μέσα στον καμβά, μπορείτε να ξαναρχίσετε τον πειραματισμό σας.

Καλές δημιουργίες.

Παρατηρούμε διαδικτυακά μια σχετική καθυστέρηση κάτι που δεν υφίσταται στην τοπική εφαρμογή του Installation.