Μονοκονδυλιά

υπο κατασκευή: Με μια γραμμή .... και διαφορετική υλοποίηση