Σχεδιογράφος βραχίονας

Υλικό και λογισμικό κατασκευασμένο από το μηδέν, με πολύ μικρό κόστος και ανοιχτές τεχνολογίες.

Χρήση σε σκίτσο με μολύβι, κάρβουνο, μαρκαδόρο αλλά και με πινέλο. Αποτυπώνει ότι του ζητήσω με μεγάλη ακρίβεια και είναι εξαιρετικά ευέλικτος όσο αφορά τη χρήση αλλά και το μέγεθος της επιφάνειας που θα σκιαγραφήσουμε η οποία μπορεί να είναι θεωρητικά απεριόριστη.

Στην ουσία πρόκειται για μηχανή CNC (Computer Numerical Control) και αναγνωρίζει τη γλώσσα σχεδιασμού Gcode, μια γλώσσα συντεταγμένων.
Η λειτουργία της βασίζεται σε απλές και βασικές μαθηματικές αρχές και κυρίως στον νόμο των συνημιτόνων.